Hva er en aksjeindeks?

En aksjeindeks er et tall som reflekterer den samlede verdien av en utvalgt gruppe aksjer. Formålet med en aksjeindeks er å gi en indikator på markedets eller en spesifikk sektors ytelse.

En indeks lages ved å velge en startdato og en startverdi. Fra dette punktet blir endringer i aksjekursene til selskapene som utgjør indeksen, beregnet for å gi en løpende måling av markedets ytelse.

Det er mange forskjellige typer aksjeindekser. Noen er bredt basert og reflekterer ytelsen til et stort antall aksjer fra mange forskjellige bransjer. Et eksempel på dette er Oslo Børs’ hovedindeks (OSEBX) i Norge, eller S&P 500 i USA.

Andre indekser er mer spesifikke og fokuserer på en bestemt sektor, en bestemt størrelse på selskaper, eller selskaper fra et bestemt land eller en bestemt region.

Det er også verdt å merke seg at noen indekser er vektet etter markedsverdi (også kjent som kapitaliseringsvektet), noe som betyr at selskaper med høyere markedsverdi har en større innvirkning på indeksens verdi enn selskaper med lavere markedsverdi. Andre indekser kan være likevektet, hvor hvert selskap uavhengig av størrelse har lik innvirkning på indeksen.

Mange investeringsfond, inkludert indeksfond og børsnoterte fond (ETFer), er designet for å følge ytelsen til en spesifikk aksjeindeks. Disse fondene gir investorer en måte å få eksponering mot et bredt spekter av aksjer, med en enkelt investering.