Hva er aksjekapital?

Aksjekapital er den delen av et selskaps kapital som er blitt skaffet til veie ved utstedelse av aksjer. Med andre ord, det er den kapitalen aksjeeierne har skutt inn i selskapet.

I Norge, ifølge aksjeloven, må et aksjeselskap ha en minimum aksjekapital på 30 000 kroner. Denne loven er laget for å gi en viss beskyttelse til kreditorene ved å sikre at selskapet har nok egenkapital til å dekke sine økonomiske forpliktelser.

Aksjekapitalen er delt inn i aksjer, og hver aksje representerer en eierandel i selskapet. Størrelsen på denne eierandelen er avhengig av antall aksjer en person eller enhet eier i forhold til det totale antallet aksjer.

Det er viktig å merke seg at aksjekapitalen er en del av selskapets egenkapital, men det er ikke det samme. Egenkapital inkluderer aksjekapital pluss beholdt inntjening (akkumulert overskudd som ikke er utdelt som utbytte) og eventuelle andre reserver.

Verdien av aksjekapitalen endrer seg ikke med endringer i selskapets markedsverdi. Selv om selskapets aksjekurs kan svinge på børsen, forblir aksjekapitalen den samme med mindre selskapet beslutter å utstede flere aksjer eller kjøpe tilbake aksjer.