Hva er aksjeopsjoner?

En aksjeopsjon er en kontrakt som gir en person retten, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe (kalt en kjøpsopsjon, eller «call» på engelsk) eller selge (kalt en salgsopsjon, eller «put» på engelsk) en bestemt mengde aksjer i et selskap, til en forhåndsbestemt pris (kjent som «strike»-prisen), innenfor en bestemt tidsperiode.

Aksjeopsjoner brukes ofte i investering som en måte å satse på fremtidige prisbevegelser på en aksje. Hvis en investor for eksempel tror at prisen på en aksje kommer til å gå opp, kan de kjøpe en kjøpsopsjon som gir dem rett til å kjøpe aksjen til en lavere pris. Hvis aksjeprisen går opp som forventet, kan de utøve opsjonen, kjøpe aksjen til den lavere strike-prisen, og deretter selge aksjen til den høyere markedsprisen for å tjene en gevinst.

Aksjeopsjoner brukes også ofte i kompensasjonspakker for ansatte, spesielt i teknologisektoren. I dette tilfellet gir selskapet sine ansatte retten til å kjøpe en bestemt mengde aksjer i selskapet til en redusert pris. Hvis aksjeprisen går opp, kan de ansatte utøve sine opsjoner og kjøpe aksjen til en lavere pris, noe som kan gi en betydelig økonomisk fordel.

Å handle med aksjeopsjoner innebærer imidlertid også en risiko. Hvis markedsprisen på aksjen ikke overgår strike-prisen innen opsjonens utløpsdato, blir opsjonen verdiløs, og investoren mister det beløpet de betalte for opsjonen (kjent som «opsjonspremien»).