Hva er en Aksjesparekonto (ASK)?

En Aksjesparekonto (ASK) er en type investeringskonto i Norge som ble introdusert i 2017 for å oppmuntre til mer privat sparing i aksjer og aksjefond. Fordelen med en Aksjesparekonto er at den gir skattefordeler for investorer.

Med en Aksjesparekonto betaler du ikke skatt på gevinster før du tar pengene ut av kontoen. Dette gir mulighet for skattefri omrokering innad i kontoen. Du kan altså selge aksjer eller aksjefond med gevinst, og så lenge pengene blir stående på Aksjesparekontoen, utsettes skatten på gevinsten.

I tillegg beregnes skatten kun på den delen av uttaket fra kontoen som er gevinst, og ikke på hele beløpet. Det betyr at du kan ta ut innskuddet (kjøpsbeløpet) skattefritt før du tar ut gevinsten.

Aksjesparekonto kan benyttes til å kjøpe og selge aksjer notert på EØS-børser, samt aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel. Det er ingen begrensning på hvor mange Aksjesparekontoer man kan ha, men det totale innskuddet på alle kontoene kan ikke overstige en million kroner, med mindre meravkastningen gjør at beløpet blir høyere.

Det er viktig å merke seg at tap på investeringer på en Aksjesparekonto ikke kan trekkes fra på skatten før du avslutter hele Aksjesparekontoen.