Hva er aktiv forvaltning?

Aktiv forvaltning er en investeringsstrategi hvor en forvalter eller et team gjør spesifikke investeringer med mål om å slå en investeringsbenchmarks, som et markedsindeks. Dette står i kontrast til passiv forvaltning, hvor målet er å etterligne ytelsen til en benchmark snarere enn å prøve å slå den.

Aktive forvaltere bruker en rekke forsknings- og analyseverktøy, inkludert fundamentale analyser, tekniske analyser, kvantitative analyser og mer, for å prøve å identifisere attraktive investeringsmuligheter og gjøre kjøps- eller salgsbeslutninger.

Dette kan innebære å velge spesifikke aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, bestemme når man skal kjøpe eller selge disse verdiene, og konstant overvåke og justere porteføljen for å optimalisere avkastningen.

Aktiv forvaltning kan potensielt gi høyere avkastning enn passiv forvaltning, men det medfører også høyere kostnader på grunn av forvaltningsgebyrer og transaksjonskostnader. Dessuten er det ingen garanti for at aktiv forvaltning vil overgå en passiv strategi, og mange aktivt forvaltede fond klarer faktisk ikke å overgå deres benchmarks på lang sikt.

Det er også viktig å merke seg at økt avkastningspotensial ofte kommer med økt risiko. Derfor er det viktig å vurdere sine egne investeringsmål, risikotoleranse og tidshorisont når man vurderer aktivt versus passivt forvaltede investeringer.