Hva er amortisering?

Amortisering er prosessen med å betale ned gjeld over tid gjennom faste betalinger. Begrepet brukes oftest i forbindelse med lån, som boliglån, bilfinansiering, eller studielån.

Når du betaler av et lån, blir en del av hver betaling brukt til å dekke rentekostnadene, mens resten brukes til å redusere hovedstolen – det opprinnelige lånebeløpet. I begynnelsen av lånets løpetid går en større del av hver betaling mot renten, og mindre mot hovedstolen. Men etter hvert som lånet amortiseres, blir en større del av hver betaling brukt til å redusere hovedstolen.

Amortiseringsplanen – altså hvor raskt lånet skal betales ned – er ofte fastsatt ved oppstart av lånet. En typisk amortiseringsplan for et boliglån kan være 25 eller 30 år, men dette kan variere avhengig av vilkårene for lånet.

Amortisering kan også referere til utgiftsføringen av kostnader knyttet til immaterielle eiendeler over deres forventede levetid. Dette gjelder typisk for eiendeler som patenter, varemerker, eller goodwill i en bedriftsbalanse. Denne formen for amortisering fungerer på en lignende måte som avskrivninger, som brukes for fysiske eiendeler.