Hva er et annuitetslån?

Et annuitetslån er en type lån hvor låntaker betaler faste, jevne beløp (annuiteter) over en bestemt periode. Hver betaling inkluderer både renter og avdrag på hovedstolen, det vil si det opprinnelige lånebeløpet.

I begynnelsen av tilbakebetalingstiden vil rentebetalingene utgjøre en større del av annuiteten, mens avdraget på lånet er mindre. Etter hvert som lånet betales ned, vil rentekostnaden avta, og en større del av annuiteten vil gå til å betale ned hovedstolen.

Dette betyr at selv om betalingsbeløpet forblir det samme gjennom hele lånets løpetid, forandrer sammensetningen av betalingen seg over tid. Etter hvert som du betaler ned på lånet, går en stadig større del av hver betaling mot å redusere lånebeløpet, og mindre til å dekke renter.

Annuitetslån er vanlige for boliglån, bilfinansiering og studielån, og kan være et godt valg for låntakere som foretrekker forutsigbare, faste betalinger. Det gir en enkel oversikt over hva du skal betale hver periode (måned, kvartal, år, avhengig av avtalen), og det blir enklere å budsjettere for disse utgiftene.