Hva er avdrag?

Avdrag er det beløpet du betaler for å redusere hovedstolen på et lån, det vil si det opprinnelige lånebeløpet. Når du betaler av på et lån, går en del av hver betaling mot renten på lånet, og resten går mot å betale ned hovedstolen.

For eksempel, hvis du har et boliglån på 2 millioner kroner med en 20-årig tilbakebetalingstid, vil du betale av 100.000 kroner av hovedstolen hvert år, i tillegg til renter på lånet.

Avdragene kan være faste over lånets løpetid, som i et annuitetslån, eller de kan variere. For eksempel, med et serielån betaler du et fast avdrag, men siden rentebetalingen blir mindre etter hvert som lånet blir mindre, blir de totale lånekostnadene mindre for hver termin.

Begrepet avdrag kan også brukes om betalingen som reduserer prinsipalsummen på en gjeld, som for eksempel et boliglån eller et bil-lån. For eksempel, hvis du betaler ekstra mot hovedstolen på lånet ditt, kalles dette også for et avdrag.

Å betale avdrag på et lån hjelper deg med å bygge egenkapital i eiendelen du har lånt til å kjøpe. For eksempel, med hvert avdrag du betaler på et boliglån, eier du en større del av hjemmet ditt.