Hva er avkastning?

Avkastning er den inntekten du får fra en investering, ofte uttrykt som en prosentandel av investeringens opprinnelige kostnad eller nåværende markedsverdi. Avkastning kan komme i form av inntekter (som utbytte fra aksjer eller leieinntekter fra eiendom), kapitalgevinster (fra å selge en investering for mer enn hva du betalte for den), eller begge deler.

For eksempel, hvis du kjøper en aksje for 100 kroner og etter et år er aksjen verdt 110 kroner og du har mottatt 5 kroner i utbytte, er din totale avkastning 15 kroner. Uttrykt som en prosentandel, er dette en avkastning på 15%.

Avkastningen kan også justeres for inflasjonen for å gi «realavkastning», som er avkastningen etter å ha tatt hensyn til endringer i kjøpekraft.

Avkastningen kan også være negativ, noe som betyr at verdien av investeringen har gått ned. Dette er en av risikoene ved å investere.

Det er viktig å merke seg at tidligere avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Verdien av investeringer kan gå opp og ned, og det er alltid en risiko for at du kan tape penger på investeringene dine. Derfor er det viktig å diversifisere sine investeringer og vurdere sin egen risikotoleranse når man investerer.